Tư vấn tuyển sinh về các ngành đào tạo ĐHCQ 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tư vấn tuyển sinh về các ngành đào tạo ĐHCQ 2020

[TƯ VẤN TUYỂN SINH VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO]

Xem các video clip tư vấn tuyển sinh các Khoa/Bộ môn trong Chuyên mục “ALO! TÔI MINH XIN NGHE!” tại: https://bit.ly/2OnIIfV

* Khoa NNVH Nga tuyển ngành NN Nga
* BM NNVH Ả rập tuyển ngành NN Ả Rập
* Khoa NNVH Đức tuyển ngành Sư phạm Đức và NN Đức Clc
* Khoa NNVH Pháp tuyển ngành NN Pháp Clc
* Khoa Sư phạm tiếng Anh tuyển ngành Sư phạm Anh và NN Anh Clc
* Khoa NNVH Trung Quốc tuyển ngành Sư phạm Trung và NN Trung Clc
* Khoa NNVH Hàn Quốc tuyển ngành Sư phạm Hàn Quốc và NN Hàn CLC
* Khoa NNVH Nhật tuyển ngành Sư phạm Nhật và NN Nhật Clc
* Khoa Đào tạo và BDNN tuyển ngành Kinh tế tài chính