[Clip] Tư vấn tuyển sinh đại học 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Tư vấn tuyển sinh đại học 2018

Clip trả lời các thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh đại học năm 2018 của Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN.

Nguồn: VNU Media