[Clip] Thông tin tuyển thẳng vào ĐHNN-ĐHQGHN 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội