[Clip] Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy ULIS 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội