[Video] ĐHQGHN tuyển sinh gần 10.000 chỉ tiêu năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội