[VOV TV] Phụ huynh và thí sinh phản hồi tích cực về kỳ thi Chuyên Ngoại ngữ 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội