[Video] Tại sao nên học tiếng Thái ở ULIS? – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Tại sao nên học tiếng Thái ở ULIS?

Cơ hội giành học bổng du học Thái, xem phim Thái không cần sub, đi du lịch Thái-Lào không cần phiên dịch… là một vài lý do bạn nên đăng ký học tiếng Thái như là Ngoại ngữ 2 tại Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN và THPT Chuyên Ngoại ngữ.