(Clip 1) Các thông tin về tuyển sinh năm 2019 của Trường ĐHNN – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội