Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên năm 2019

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo chỉ tiêu xét tuyển lớp 10 Trường THPT CNN hệ không chuyên năm 2019 như sau:

Tiếng Anh:                115

Tiếng Nga:                15

Tiếng Pháp:              30

Tiếng Trung:             40

Tiếng Đức:                40

Tiếng Nhật:               40

Tiếng Hàn:                40

Xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu lần lượt từ hệ chuyên có học bổng, hệ chuyên, hệ không chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn ngoại ngữ hệ số 2 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Trường ĐHNN – ĐHQGHN sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn các hệ tuyển sinh cùng thời điểm, tổ chức nhập học hệ chuyên có học bổng, hệ chuyên và không chuyên trong cùng 1 ngày.

Kết quả thi được công bố trước ngày 22/6/2019 trên Website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN (http://ulis.vnu.edu.vn) và Website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (http://www.flss.edu.vn).

Xem thêm thông tin dưới đây: