Chuyên gia nước ngoài – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Chuyên gia nước ngoài

Làm việc với chuyên gia của Dự án CATALYST

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy đã tiếp ông Cullen Gerard – Giám đốc phát triển dự án Tempus và bà Sandra Erdmann – Cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, trong khuôn khổ Dự án CATALYST (Communicative