Thầy Minh chia sẻ về điểm chuẩn xét tuyển đại học của ULIS năm 2020 và thời gian nhập học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội