Bộ mẫu các câu hỏi đề thi thử Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT CNN ngày 26.2.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ mẫu các câu hỏi đề thi thử Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT CNN ngày 26.2.2017

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội gửi đến bạn đọc Bộ mẫu các câu hỏi đề thi thử Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT CNN ngày 26/2/2017:

Đề Ngữ văn

Đề Toán

Đề tiếng Anh

Đề tiếng Pháp Việt

Đề tiếng Đức Việt

Đề tiếng Hàn Việt

Đề tiếng Nhật Việt