Công bố số liệu điểm thi thử lần 1 vào THPT Chuyên Ngoại ngữ 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội