Ban hành cấu trúc đề thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội