Bản tin nội bộ Quý I/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản tin nội bộ Quý I/2019

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý I năm 2019. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng đầu năm 2019.

Đọc online: http://online.fliphtml5.com/gkypw/iwrg/?1553850965911

Download: Link.