Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và phê duyệt của Ban Giám hiệu giao cho Công đoàn Trường làm đầu mối tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, viên chức (CBVC) Nhà trường và căn cứ kết quả họp Ban Thường vụ Công đoàn, kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Trường ngày 28/3/2019 về việc triển khai công tác tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho CBVC (lựa chọn cơ sở y tế, nội dung khám sức khỏe…), Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo kế hoạch và lịch khám sức khỏe như sau:

  1. Cơ sở y tế khám sức khỏe: Bệnh viện E Trung ương, 87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổ chức lấy máu, nước tiểu xét nghiệm tại Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

  1. Nội dung khám: Theo gói nội dung khám sức khỏe đã được phê duyệt và ghi số thứ tự nội dung khám theo Bảng báo giá của Bệnh viện (gửi kèm theo)
  2. Đối tượng: CBVC, lao động hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội hiện đang công tác tại Trường và CBVC nghỉ hưu trong năm 2018.
  3. Lịch lấy máu, nước tiểu xét nghiệm và khám sức khỏe:

4.1. Lịch lấy máu, nước tiểu  xét nghiệm: (Yêu cầu không ăn sáng)

Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Thời gian: Các buổi sáng (7h30’- 9h30’) từ ngày 08/4/2019 đến ngày 10/4/2019.

          + Buổi sáng Thứ Hai, ngày 08/4/2019: Ban Giám hiệu; các khoa: NN&VH các nước nói Tiếng Anh, NN&VH Đức, NN&VH Nhật Bản, NN & VH Hàn Quốc; Sau Đại học; các bộ môn trực thuộc Trường; các phòng chức năng; các trung tâm, văn phòng các đoàn thể.

           + Buổi sáng Thứ Ba, ngày 09/4/2019: các khoa NN&VH Nga, NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, Khoa ĐT & BD Ngoại ngữ; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

             + Buổi sáng Thứ Tư, ngày 10/4/2019: Khoa Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh.

4.2. Lịch khám sức khỏe:

Địa điểm: Bệnh viện E Trung ương, 87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian: Các buổi sáng và chiều (sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 13h30’-16h30’) từ ngày 16/4/2019 đến ngày 25/4/2019 (dự kiến thêm sáng ngày thứ Sáu dự phòng 26/4/2019). Hiện tại khu vực khám sức khỏe đang sửa chữa nên khuyến nghị các cán bộ, viên chức và người lao động khám tập trung vào các buổi chiều (buổi sáng khám chung với bệnh nhân, buổi chiều bố trí khám riêng cho Trường).

Mỗi ngày chia làm 4 ca khám: Ca 1 từ 08h00 đến 09h30, ca 2 từ 09h30 đến 11h30, ca 3 từ 13h30 – 15h00, ca 4 từ 15h00 đến 16h30. Căn cứ kết quả đăng ký của các đơn vị, Ban Tổ chức sẽ có Thông báo (số 02) phân công cụ thể ngày khám, buổi khám, ca khám.

4.3. Một số đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám sức khỏe:

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đáp ứng đề nghị của CBVC và Công đoàn các đơn vị, BCH Công đoàn Trường chủ trương thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

a) Trên cơ sở gói nội dung khám sức khỏe chung đã được phê duyệt gửi kèm văn bản này, cán bộ lựa chọn gói khám và đăng ký cụ thể theo danh sách gửi kèm theo nguyên tắc sau:

+ Chỉ được lựa chọn và đăng kí 01gói khám như đã duyệt. CBVC có nhu cầu đăng kí thêm các nội dung khác sẽ có Bác sĩ tư vấn tại các ngày từ 08-10/4/2019 tại buổi lấy máu xét nghiệm để đăng ký và phải tự thanh toán số tiền vượt trội trực tiếp cho Bệnh viện.

+ Khi đăng kí thêm nội dung khám, có thể phải thực hiện lịch khám riêng theo bố trí của Bệnh viện.

+ Sau khi có danh sách đăng kí các gói khám BTC sẽ gửi mã hồ sơ khám đến các đơn vị để CBVC đến đi lấy máu xét nghiệm tại Hội trường Vũ Đình Liên

.b) Để giảm thiểu sự chờ đợi cho CBVC khi đi khám sức khỏe sau khi có danh sách đăng ký khám của các đơn vị, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và có Thông báo phân công, điều chỉnh cụ thể ngày khám, buổi khám, ca khám (04 ca/ngày). CBVC và Ban tổ chức có trách nhiệm thực hiện đúng lịch, đúng khung giờ khám được thông báo. Trường hợp thay đổi thời gian khám phải báo trước với Ban tổ chức ít nhất 2 ngày trước buổi khám để Ban tổ chức sắp xếp và thông báo lại. Những trường hợp không báo trước sẽ phải đi khám vào ngày dự phòng cuối đợt để đảm bảo việc khám sức khỏe đạt hiệu quả tốt nhất.

c) Để đảm bảo việc khám đúng ca theo đăng ký của cán bộ và sự sắp xếp của Ban Tổ chức, Công đoàn Trường sẽ có Phiếu khám cho từng cán bộ để việc khám sức khỏe đảm bảo yêu cầu về nội dung khám và thời gian khám của cán bộ.

5.Tổ chức thực hiện:

5.1. BCH Công đoàn Trường thành lập Ban Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CBVC Nhà trường năm 2019 do đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn Trường làm Trưởng ban. Ban Tổ chức cử cán bộ công đoàn có mặt thường trực tại địa điểm khám sức khỏe trong tất cả các buổi khám theo lịch.

5.2. Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm thông báo và tổ chức cho CBVC của đơn vị (theo đúng đối tượng được quy định trên đây) đăng ký khám sức khỏe đợt này (đăng ký đúng và đầy đủ theo mẫu gửi kèm). Danh sách đăng ký của các đơn vị (gồm 01 bản in có chữ ký Chủ tịch/Tổ trưởng công đoàn và đăng ký qua mạng phục vụ cho việc tổng hợp danh sách chung) gửi về Ban Tổ chức (qua đồng chí Đoàn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách Văn phòng Công đoàn trường, Email: haidoan.ulis@gmail.com trước ngày 04/4/2019.

          Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc cần có mặt tại địa điểm lấy máu theo lịch phân công cho CBVC của đơn vị để phối hợp với Ban Tổ chức xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh.

5.3. CBVC đã đăng ký khám có trách nhiệm đi khám đầy đủ và đúng theo lịch, giúp cho kế hoạch tổ chức khám không bị xáo trộn làm ảnh hưởng đến lịch khám của các đơn vị khác cũng như gây khó khăn cho Bệnh viện. Trường hợp đến khám không đúng theo lịch phải chịu sự bố trí tổ chức khám của Bệnh viện. Những vấn đề phát sinh trong quá trình khám sức khỏe liên quan đến cá nhân cần thông báo, trao đổi với Chủ tịch/Tổ trưởng công đoàn đơn vị hoặc thành viên Ban Tổ chức thường trực tại địa điểm khám sức khỏe.

Link đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jjartr12td_AiPaWux8Xe12SHu–FIPbWFZk7DX_enI/edit?usp=sharing