lethuy – Trang 457 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by lethuy

Hội nghị Chủ nhiệm các Câu lạc bộ ULIS 2017

Ngày 28/03/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Chủ nhiệm các Câu lạc bộ 2017. Tham gia có ThS. Vũ Văn Hải – Trưởng phòng CT&CTHSSV, ThS. Phạm Văn Kim – Trưởng phòng Quản

Trường Đại học Ngoại ngữ làm việc với Trường Đại học Tây Bắc và Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về liên kết đào tạo sau đại học

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ với các các vùng mà chính phủ ưu tiên phát triển đặc biệt, Ban Giám hiệu Trường Đại