Tháng Mười Hai 2021 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2021

[UNC2022] Hội thảo “Khai thác sách giáo khoa phổ thông mới: Đường hướng giao tiếp lịch sự liên văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh”

Ngày 26/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Khai thác sách giáo khoa phổ thông mới: Đường hướng giao tiếp lịch sự liên văn hóa trong giảng dạy tiếng