TUẦN 27, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 27, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 27/12/2021 
8:00 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai hệ thống thi thử đại học. Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh; các ông/bà: bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL) và khách mời.
14:00 – 16:30, tại P.410 (Zoom Meeting)Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).
THỨ BA, 28/12/2021 
8:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh sau đại học năm 2021 và chuẩn bị phương án tuyển sinh năm 2022. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Khoa Sau đại học.
10:30 – 12:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting  Ban Giám hiệu dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2021. Thành phần tham dự: Dự trực tiếp tại P.410, A1: các đồng chí: Thường vụ Đảng ủy, Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Bí thư ĐTN Cộng sản HCM, Chủ tịch Công đoàn Trường, Nguyễn Thị Hải Yến (VP. Đảng ủy).Dự trực tuyến: các đồng chí Đảng ủy viên, Tổ công tác của ĐHQGHN.
15:00 – 16:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp xây dựng định dạng và quy trình tổ chức thi Olympic ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, TT.Khảo thí, Trường THPT CNN; các ông bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
THỨ TƯ, 29/12/2021 
8:00 – 11:30, Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Hôi nghị Giao ban công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN năm 2021. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ Trung tâm ĐBCL, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
14:00, tại P.410, A1 (trực tuyến)Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự phiên họp của Hội đồng đảm bảo chất lượng ĐHQGHN (mở rộng). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT),  Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL); lãnh đạo P.CT&CTHSSV; đại diện BCN các khoa Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022. Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TTPTNL), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH),  Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).
THỨ NĂM, 30/12/2021 
9:30, tại P.202, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
10:30, tại P.202, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.
9:00 – 11:00, Zoom MeetingBan Giám hiệu dự Khóa bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy và phục vụ đào tạo: “Sử dụng học liệu số trên MS TEAMS vào dạy – học kết hợp” (Khóa 3).   Thành phần tham dự: cán bộ, giảng viên đã và đang xây dựng học liệu số, giảng viên, giáo viên quan tâm.
14:00, tại Hòa LạcHiệu trưởng dự Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo ĐHQGHN năm 2021.
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc điều chỉnh chương trình đào tạo bậc đại học. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Pháp; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT.
15:30 – 17:00, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc điều chỉnh chương trình đào tạo bậc đại học. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Bộ môn NN&VH Ả Rập; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT.
THỨ SÁU, 31/12/2021 
8:00 – 9:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị chương trình Đại nhạc hội ULIS hoà ca. Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, cán bộ Văn phòng Đoàn, Trưởng phòng CT&CTHSSV, đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL, đại diện lãnh đạo Phòng Quản trị, Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn lực.
10:00 – 11:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng – điện nước (P.QT) Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.
THỨ BẢY, 01/01/2022Nghỉ Tết dương lịch 2022
CHỦ NHẬT, 02/01/2022Nghỉ Tết dương lịch 2022
THỨ HAI, 03/01/2022Nghỉ Tết dương lịch 2022

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. 14:00 – 16:30, ngày 27/12/2021, tại HT Vũ Đình Liên: Tổ chức may đồng phục Trường cho viên chức, người lao động (đợt bổ sung).
  2. 8:00, ngày 28/12/2021, tại P.301, A1: Tổ chức kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ vị trí việc làm chuyên viên Kỳ thi tuyển dụng VCNN năm 2021. Thành phần tham dự: thành viên theo quyết định của Hiệu trưởng và các ứng viên dự tuyển.