Tháng Năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Năm 2019

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác hành chính đối với cán bộ tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trong nhiều năm trở lại đây, công tác hành chính của Nhà trường luôn được đổi mới, mục tiêu giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính đi đôi với tăng cường giao quyền tự chủ cho lãnh đạo các đơn vị chức năng luôn được Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, thủ tục hành chính ở Nhà trường còn một số điểm cần khắc phục, một số thủ tục cán bộ còn phải đi lại nhiều lần, phải đến 2, 3 đơn vị khác nhau để giải quyết nên chưa tiết kiệm được thời gian, công sức, chưa thực sự hiệu quả.