Tháng Mười Một 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2018

Thông báo về Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Hán Khu vực Văn hóa Chữ Hán” lần thứ 3: Kế thừa trong hội nhập

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “GIẢNG DẠY TIẾNG HÁN KHU VỰC VĂN HÓA CHỮ HÁN” LẦN THỨ 3 ____KẾ THỪA TRONG HỘI NHẬP Từ ngày 7-8/12/2018, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Giảng dạy tiếng Hán Khu vực Văn hóa Chữ Hán” lần thứ