2 giảng viên ULIS được nhận Bằng khen về thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng kí sở hữu trí tuệ năm 2021 của ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

2 giảng viên ULIS được nhận Bằng khen về thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng kí sở hữu trí tuệ năm 2021 của ĐHQGHN

Hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2022 của ĐHQGHN đã được tổ chức vào ngày 7/4/2022, tại Hòa Lạc.
Hội nghị là cơ hội để cộng đồng khoa học của ĐHQGHN cùng các nhà quản lý trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN đã trao thưởng cho 4 công trình khoa học đạt Giải thưởng ĐHQGHN về KH&CN năm 2021 và vinh danh 45 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố quốc tế.
Trong đó, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN có thầy Vũ Ngọc Tùng (Khoa Tiếng Anh) và thầy Nguyễn Chí Đức (Khoa Sư phạm tiếng Anh) đã được nhận bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đăng kí sở hữu trí tuệ năm 2021.
Thông điệp từ Hội nghị, ĐHQGHN xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đại học nghiên cứu, hướng tới tự chủ và xếp hạng đại học từ các kết quả khoa học mới, sản phẩm khoa học mới, chương trình đào tạo mới có chất lượng, gắn với nhu cầu thực tiễn.
https://youtu.be/78JObMMdzaw