Tra cứu điểm thi Olympic bậc THPT năm học 2021-2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu điểm thi Olympic bậc THPT năm học 2021-2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội

TRA CỨU KẾT QUẢ

Thí sinh cần hỗ trợ vui lòng nhắn tin vào số máy 0979292969 (chỉ nhắn tin, không gọi điện)

Một số lưu ý:
– Thí sinh tra cứu theo số báo danh
– Thí sinh xem thông báo về việc công bố kết quả tại đây >>>
– Thí sinh xem quyết định về việc phê duyệt ngưỡng điểm xét giải tại đây >>>