TUẦN 36 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 16.4.2018 ĐẾN NGÀY 22.4.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 36 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 16.4.2018 ĐẾN NGÀY 22.4.2018

THỨ HAI, 16.4.2018

 • 8h00-10h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 10h30 – 11h30 tại phòng 208, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Trung tâm Khảo thí.
 • 14h00 -15h30 tại Khoa SĐH, A3: Hiệu trưởng làm việc với Khoa Sau đại học.

Thành phần: Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ Khoa SĐH.

THỨ BA, 17.4.2018

 • 8h00 – 10h00 tại Khoa Trung: Làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Trung Quốc về công tác quản lí đào tạo và phục vụ đào tạo, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và khảo thí năm học 2017-2018.

Thành phần: Theo Thông báo số 312/TB-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

 • 9h30 – 11h00 tại phòng 301, A1: Làm việc với Trung tâm Thông tin Thư viện- ĐHQGHN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Đức Tá (TT.CNTT-TT&HL).

 • 10h00 – 12h00 tại Khoa Nga: Làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Nga về công tác quản lí đào tạo và phục vụ đào tạo, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và khảo thí năm học 2017-2018.

Thành phần: Theo Thông báo số 312/TB-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

 • 10h00 – 11h00 tại phòng 201, A1: Ký kết văn bản hợp tác với Tổ chức giáo dục Tây Ban Nha – GEC.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), bà Nguyễn Thúy Lan (Phó Trưởng phòng ĐT).

 • 14h00 – 16h00 tại phòng 303, B3: Giới thiệu và ứng dụng hệ thống thiết bị dịch trong dạy – học môn dịch.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, giáo viên Bộ môn Dịch các Khoa đào tạo, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Lâm Quang Đông (Trưởng phòng KHCN), ông Nguyễn Ninh Bắc (Giám đốc TT. ĐBCL), lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Phòng Quản trị và Trung tâm CNTT-TT&HL.

 • 16h00 – 17h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với tổ chức Fukuoka Joho Business (FJB) Nhật Bản.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT&CTHSSV, Phòng HTPT, Phòng Đào tạo, Khoa NN&VH Nhật Bản; bà Nguyễn Huyền Trang (Giám đốc TT.HTSV).

THỨ , 18.4.2018

 • 8h00 – 10h00 tại Khoa Nhật Bản: Làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản về công tác quản lí đào tạo và phục vụ đào tạo, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và khảo thí năm học 2017-2018.

Thành phần: Theo Thông báo số 312/TB-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

 • 10h00 – 12h00 tại Khoa Hàn Quốc: Làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc về công tác quản lí đào tạo và phục vụ đào tạo, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và khảo thí năm học 2017-2018.

Thành phần: Theo Thông báo số 312/TB-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

 • 14h00 – 16h00 tại Khoa SPTA: Làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm tiếng Anh và Khoa NN&VH CNNTA về công tác quản lí đào tạo và phục vụ đào tạo, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và khảo thí năm học 2017-2018.

Thành phần: Theo Thông báo số 312/TB-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

 • 14h00 – 16h00 tại phòng 301, A1: Khảo sát công tác Quân sự, quốc phòng địa phương đợt I/2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long (Chính trị viên), ông Phạm Đình Lượng (Chỉ huy phó quân sự), ông Vũ Văn Hải (Chính trị viên phó), bà Dương Quỳnh Hoa (Trưởng Phòng TCCB).

THỨ NĂM, 19.4.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 – 10h00 tại Khoa Đức: Làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Đức về công tác quản lí đào tạo và phục vụ đào tạo, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và khảo thí năm học 2017-2018.

Thành phần: Theo Thông báo số 312/TB-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

 • 8h30 – 9h30 tại phòng 201, A1: Tiếp Trường ĐH Bowling Green State – Mỹ.

Thành phần: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Huỳnh Anh Tuấn (Trưởng khoa SĐH), bà Nguyễn Huyền Trang (Phó Trưởng phòng CTHSSV), bà Lại Thị Phương Thảo ( PHT Trường PTCNN).

 • 10h00 – 12h00 tại Khoa Pháp: Làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Pháp về công tác quản lí đào tạo và phục vụ đào tạo, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và khảo thí năm học 2017-2018.

Thành phần: Theo Thông báo số 312/TB-ĐHNN ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng.

 • 9h00 – 10h00 tại phòng 301, A1: Họp về việc quản lý và khai thác nguồn tài liệu nội sinh của Trường ĐHNN ĐHQGHN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, ông Lâm Quang Đông (Trưởng phòng KHCN), ông Huỳnh Anh Tuấn (Trưởng khoa SĐH), ông Nguyễn Việt Hùng (Phó Trưởng phòng ĐT), ông Khoa Anh Việt (Giám đốc TT.CNTT-TT&HL), bà Dương Khánh Linh (Phó Giám đốc TT.CNTT-TT&HL).

 • 17h00 – 18h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tập huấn nghiệp coi thi Kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ (ngày 22/4/2018).

Thành phần: Phòng Đào tạo, Đoàn TN Trường, sinh viên được cử tham gia coi thi.

THỨ SÁU, 20.4.2018

 • 9h00 – 10h00 (chiều 14h00-15h00) tại phòng 509, A1: Giới thiệu Dự án xây dựng website môn học tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách Phòng Đào tạo và TT. CNTT-TT&HL, lãnh đạo các Khoa đào tạo đại học chính quy, lãnh đạo Bộ môn TLGD và NN&VH Việt Nam, các giảng viên đã đăng ký tham gia.

 • 9h00 – 10h00 tại phòng 410, A1: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Phó Trưởng khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCCB, toàn thể CBVC, người lao động Khoa NN&VH Hàn Quốc (làm việc từ 12 tháng trở lên).

 • 10h00 -11h30 tại phòng 201, A1: Lễ ký kết hợp tác với Công ty TNHH giáo dục IDP tại Việt Nam (Văn phòng đại diện IELTS) về việc tổ chức kỳ thi kiểm tra tiếng Anh quốc tế IELTS tại Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng HTPT, ông Hoa Ngọc Sơn (Trưởng Khoa ĐT&BDNN), Giám đốc Trung tâm Khảo thí, đại diện Công ty TNHH giáo dục IDP tại Việt Nam.

 • 14h00- 15h00 tại phòng 410, A1: Tập huấn công tác coi thi thử Tuyển sinh PTCNN (thi thử ngày 22/4/2018).

Thành phần: Ban chỉ đạo, Ban thư ký, thanh tra theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ BẢY 21.4.2018

 • 6h45 (cả ngày) tại Nhà C1, Khoa Pháp: Tổ chức thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018 (Ngày 21/4 và 22/4/2018).

Thành phần: Thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

CHỦ NHẬT, 22.4.2018

 • 7h00 (cả ngày) tại A2,Trường PTCNN, B2: Tổ chức kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPTCNN (thi thử đợt 3).

Thành phần: Hội đồng thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng HTPT thực hiện công văn số 323/HTQT ngày 06/4/2018 về cử cán bộ làm đầu mối về hợp tác quốc tế, hạn nộp danh sách trước ngày 16/4/2018.
 2. Phòng CT&CTHSSV phối hợp với các khoa ĐT thực hiện công văn số 1198/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 10/4/2018 về cử SV tham dự Diễn đàn lãnh đạo trẻ Châu Á năm 2018 tại NUS, hạn nộp danh sách trước ngày 17/4/2018.