Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Yến chuyên ngành Lí Luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Yến chuyên ngành Lí Luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Yến chuyên ngành Lí Luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh

Tên đề tài luận án:

An investigation into the cut-score validity of the VSTEP.3-5 listening test (Nghiên cứu xác trị điểm cắt của kết quả bài thi Nghe Đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam)

Thời gian: 08h00, thứ Năm, ngày 10 tháng 05 năm 2018
Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Phòng 101 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh;
Mã số: 9140231.01;
Nghiên cứu sinh: Khóa 22
Cán bộ hướng dẫn:
Cán bộ hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Hòa
Cán bộ hướng dẫn 2: GS.TS. Fred Davidson

Thông tin luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!