Thông báo về việc tổ chức Tọa đàm bồi dưỡng chuyên môn với Quỹ Sumitomo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức Tọa đàm bồi dưỡng chuyên môn với Quỹ Sumitomo

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về việc tổ chức Tọa đàm bồi dưỡng chuyên môn với Quỹ Sumitomo. 
Cụ thể như sau:
Thời gian: 15h30 ngày 05/6/2017
Địa điểm: Phòng 410 A1
Diễn giả: Koichi Ishizuka, đại diện Quỹ Sumitomo – Nhật Bản
Nội dung chính: Hướng dẫn cách xin tài trợ của Quỹ Sumitomo cho các dự án nghiên cứu.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (có phiên dịch đồng thời sang tiếng Việt)
Trân trọng kính mời các cán bộ quan tâm tới dự!