Thông báo về việc tổ chức nhập học cho sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển diện tuyển thẳng ĐHCQ năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội