Thông báo số 2 Hội thảo khoa học quốc gia 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 2 Hội thảo khoa học quốc gia 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô, các nhà khoa học và các đơn vị Thông báo số 2 về Hội thảo khoa học quốc gia 2018.

Trân trọng.