Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Á (AALA) (16-18/10/2019) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Á (AALA) (16-18/10/2019)

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đang tích cực chuẩn bị những công tác cuối cùng cho Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Á.

Hội thảo AALA 2019 – Hội thảo về Khảo thí Ngôn ngữ lớn nhất Châu Á do Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần đầu tiên  đăng cai tổ chức tại Việt Nam với tư cách là thành viên chính thức của Hiệp hội Khảo thí Ngôn ngữ châu Á. Hội thảo diễn ra trong thời gian từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2019, với sự góp mặt của khoảng 200 đại biểu đến từ 16 quốc gia trên thế giới. Hội thảo được coi là diễn đàn quốc tế chuyên ngành về kiểm tra, đánh giá ngôn ngữ quy môn lớn lớn nhất và đầu tiên ở Việt Nam.

Được Nhà trường giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối tổ chức Hội thảo AALA 2019, Trung tâm Khảo thí đã chủ động phối hợp cùng phòng Khoa học công nghê, phòng Hợp tác Phát triển, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Phòng Quản trị, Khoa Sau đại học, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Công tác & Chính trị Học sinh Sinh viên, Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Phát triển nguồn lực và Trung tâm Công nghệ thông tin Truyền thông & Học liệu, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho Hội thảo trong vòng một năm vừa qua.

Tới thời điểm này, khi chỉ còn 5 ngày trước ngày khai mạc Hội thảo, Ban Tổ chức với sự hỗ trợ của các cán bộ ULIS và đội ngũ tình nguyện viên, đã sẵn sàng chào đón các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên nói riêng và các nhà giáo dục nói chung tới tham dự sự kiện quan trọng tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá ngôn ngữ. Hi vọng Hội thảo sẽ mang đến cho các quý vị đại biểu những trải nghiệm hữu ích và đáng nhớ.

TT.KT