Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”

Ngày 21/3/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo diễn ra theo tinh thần thực hiện công văn 656-ĐHQGHN 27/2/2018 về kế hoạch nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của ĐHQGHN.

Đến dự hội thảo về phía ĐHQGHN có ông Đoàn Văn Cường – Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ và bà Lê Thị Thu Thủy – Phó Trưởng Ban Đào tạo và các chuyên viên các ban. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có sự tham gia của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long; Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Nguyễn Hòa; Trưởng các Phòng: Đào tạo, KHTC, HTPT, TCCB, CT&CTHSSV, KHCN; Trưởng và Phó các Khoa đào tạo, Trưởng các Bộ môn trực thuộc; Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa và các Giáo sư đang công tác tại trường.

Ở phần đầu hội thảo, TS. Dương Quỳnh Hoa – Trưởng phòng TCCB đã trình bày Báo cáo Tổng quan về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn của Trường Đại học Ngoại ngữ. Báo cáo cho biết hiện nay Trường Đại học Ngoại ngữ có 11 khoa đào tạo, 45 bộ môn trực thuộc khoa và 3 bộ môn trực thuộc trường. Tổng số cán bộ quản lý cấp bộ môn là 66 với độ tuổi trung bình là 38. Tổ chức và hoạt động của đơn vị cấp bộ môn của trường được thực hiện theo Điều lệ Trường Đại học ban hành Theo Quy định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ môn trực thuộc khoa (Kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-ĐHNN ngày 30/9/2016 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN). Báo cáo cũng đưa ra những góp ý về Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và về Tiêu chuẩn và quy trình công nhận/thuê cán bộ quản lý cấp bộ môn theo phương hướng ĐHQGHN dự kiến.

Hội thảo còn có phần trình bày tham luận của 4 đại biểu là TS. Vũ Thị Thanh Nhã (Tham luận về Vị trí, vai trò của các đơn vị cấp bộ môn và đội ngũ quản lý cấp bộ môn trong các hoạt động của Nhà trường); TS. Đào Thị Nga My (Tham luận về Thực trạng tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn của Trường Đại học Ngoại ngữ); TS. Phạm Minh Tiến (Tham luận về Mô hình, giải pháp quản lý chất lượng hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn đáp ứng chiến lược phát triển của Nhà trường) và PGS. TS. Đinh Hồng Vân (Tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn).

Trong phần thảo luận, đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp được nêu lên nhằm nâng cao tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn tại Trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng và ĐHQGHN nói chung. Các ý kiến đặc biệt nhấn mạnh đến hướng phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Thay mặt cho Ban tổ chức, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh – Chủ tọa hội thảo đã ghi nhận những đóng góp, đề xuất của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được Nhà trường tổng hợp và xem xét để đưa vào báo cáo đóng góp trình lên ĐHQGHN.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media