câu lạc bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: câu lạc bộ

[Giới thiệu] CLB Tiếng Hàn

Giới thiệu về Câu lạc bộ Tiếng Hàn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. CLB Tiếng Hàn là CLB học thuật dành cho tất cả các bạn có niềm yêu thích với tiếng Hàn, không chỉ là môi