(Clip 13) Chia sẻ của bạn Nguyễn Khánh Linh – Sinh viên chương trình Liên kết quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 13) Chia sẻ của bạn Nguyễn Khánh Linh – Sinh viên chương trình Liên kết quốc tế

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019