(Clip 10) Chia sẻ của bạn Mã Lâm Phương – Sinh viên chương trình CLC TT23 Ngôn ngữ Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 10) Chia sẻ của bạn Mã Lâm Phương – Sinh viên chương trình CLC TT23 Ngôn ngữ Trung Quốc

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019