(Clip 9) Chia sẻ của Nguyễn Thị Như Anh – Sinh viên Khoa NN&VH Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 9) Chia sẻ của Nguyễn Thị Như Anh – Sinh viên Khoa NN&VH Đức

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019