Sự kiện sắp diễn ra – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

Thông báo về Hội thảo giáo dục Nhật Bản năm 2018

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – NHẬT BẢN CÂU LẠC BỘ CỰU LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v Tổ chức hội thảo giáo dục Nhật Bản tại Hà Nội Quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam –