Sự kiện sắp diễn ra – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

Thông báo về tọa đàm thư viện tháng 6/2021

Trung tâm CNTT-TT và Học liệu trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng thông báo về buổi tọa đàm cuối cùng trong chuỗi các tọa đàm được tổ chức định kỳ hàng tháng của năm học 2020-2021 với chủ đề “CHIA SẺ CÁCH REVIEW SÁCH