Lịch công tác – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Lịch công tác

TUẦN 36, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 36 từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021.

TUẦN 35, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 35 từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

TUẦN 32, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 32 từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021.

TUẦN 31, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 31 từ ngày 25/1/2021 đến ngày 31/1/2021.

TUẦN 30, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 30 từ ngày 18/1/2021 đến ngày 24/1/2021.

TUẦN 29, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 29 từ ngày 11/1/2021 đến ngày 17/1/2021.

TUẦN 28, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 28 từ ngày 04/01/20201 đến hết ngày 10/01/2021

TUẦN 27, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 27 từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021.

TUẦN 25, NĂM HỌC 2020-2021

Phòng Hành chính Tổng hợp xin thông báo lịch công tác tuần 25 từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 20/12/2020.