Bế giảng lớp tiếng Việt cho người nước ngoài năm học 2017-2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội