nckh – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by nckh

Thông báo về việc tổ chức Seminar ngày 05/07/2018

Ngày 05/07/2018, Phòng Khoa học Công nghệ phối hợp với Phòng Hợp tác Phát triển tổ chức đợt Semina cho cán bộ giảng dạy & nghiên cứu toàn Trường thảo luận đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế: cạm bẫy và chiến lược cũng như tìm hiểu các yếu tố tác động tới việc học tập của giáo viên tiếng Anh theo quan điểm lý thuyết hoạt động văn hoá-xã hội

Thông báo và thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Dạy & học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn”

Thông báo và thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Dạy & học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn” tổ chức tại ULIS ngày 17/11/2018. Các bài viết gửi

Thông báo Hội thảo Huế tháng 10/2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV” tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế ngày 25-26 tháng 10/2018 và hướng dẫn tóm tắt + toàn văn báo cáo

Một số bài trình bày quan trọng

Trân trọng gửi Quý Thầy Cô 3 bài trình bày: 02 về công bố quốc tế của TS. Trần Thị Tuyết, TS. Đặng Thị Ngọc Yến, và bài trình bày cả TS. William Peter Grabe tại Hội thảo 10/2/2018 vừa rồi. Phần dịch bài của TS. Grabe sẽ được đăng tải trong thời gian sớm nhất.