Khảo sát về thói quen đọc của sinh viên Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khảo sát về thói quen đọc của sinh viên Việt Nam

Kính gửi Quý Thầy Cô, sinh viên, học viên SĐH và NCS!

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, một trong các đối tác của trường ta, đang phối hợp thực hiện nghiên cứu với GS. Fredricka Stoller, học giả Fullbright thuộc Đại học Bắc Arizona, Mỹ và mong muốn có sự tham gia rộng rãi của Quý Thầy/Cô, sinh viên, học viên SĐH và NCS của trường ta trong nghiên cứu này.

Việc phối hợp, tham gia nghiên cứu cũng là một trong những nội dung hợp tác quan trọng giữa 3 trường ĐH Ngoại ngữ (ULIS, ĐHNN thuộc ĐH Đà Nẵng và ĐHNN thuộc ĐH Huế) trong những năm qua. Kính mong Quý Thầy Cô, các bạn sinh viên, học viên SĐH và NCS bớt chút thời gian tham gia nghiên cứu này qua đường link: LINK.

Trân trọng cảm ơn.