[Clip] Bản tin nổi bật quý I/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Bản tin nổi bật quý I/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trân trọng giới thiệu clip Bản tin nổi bật quý I năm 2018:

ULIS Media