[Video nhạc] Nhớ về ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video nhạc] Nhớ về ULIS

Bài hát “Nhớ về ULIS” (phỏng theo nhạc bài hát Nhớ về Hà Nội).