[Video] Hành trình chinh phục các kỳ thi của Hiệu trưởng Sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Hành trình chinh phục các kỳ thi của Hiệu trưởng Sinh viên

“Chào các bạn,

Ngày hôm nay mình sẽ kể mẩu chuyện về Hành trình chinh phục các kỳ thi. Mình mong là những kinh nghiệm mình đi qua những cuộc thi nhỏ sẽ phần nào hỗ trợ các bạn.

Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Sinh viên Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN.”