(Video) Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội