(Video) Mẫu hồ sơ thực tập của bạn Hoàng Thị Minh Nguyệt – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội