[Video] Hiệu trưởng Sinh viên chia sẻ về các loại học bổng tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Hiệu trưởng Sinh viên chia sẻ về các loại học bổng tại ULIS

Trong video lần này, Hiệu trưởng Sinh viên Minh Nguyệt và cô bạn thân Minh Phương sẽ kể đem đến một cái nhìn tổng quát về những học bổng trường U, giới thiệu một chút về học bổng các bạn đã nhận, và cả một số lưu ý trong quá trình nộp hồ sơ học bổng.

Trong video này phần học bổng trong ngân sách mình đang đề cập đến của hệ chuẩn và hệ CLC cũ, do đó sẽ có sự phân chia học bổng loại A – B – C. Còn các bạn hệ CLCTT23 thì sẽ được nhận học bổng học tập là 10,000,000 VND/kỳ (tức 2,000,000 VND/ tháng) chứ không phân chia thành các loại học bổng như các hệ còn lại. Học bổng trong ngân sách sẽ xét từ trên cao xuống.

———————————————-
Những học bổng tại ULIS/VNU mà hai bạn đã đạt được:

Hoàng Thị Minh Nguyệt:
– Học bổng trong ngân sách (kì I năm 2016-2017; kì II năm 2016 – 2017; kì II năm 2018-2019):
+ Trị giá học bổng: loại A
– Học bổng ngoài ngân sách:
+ Học bổng Vingroup cho thành tích học tập và hoạt động năm 2016-2017: 10,000,000 VND
+ Học bổng POSCO cho thành tích học tập và hoạt động năm 2017-2018: 500 USD
+ Học bổng Pony Chung cho thành tích học tập và hoạt động năm 2018-2019: 600 USD
– Học bổng trao đổi (được cover học phí, nơi ở):
+ Chương trình trao đổi hè MAHOROBA tại Đại học nữ sinh Nara (tháng 7/2018)
+ Chương trình trao đổi hè UMAP Discovery Camp, Đài Loan (tháng 8/2019)

Lê Minh Phương:
– Học bổng trong ngân sách (kì I năm 2018-2019, kì II năm 2018-2019; kì I 2019-2020)
+ Trị giá học bổng: loại A
– Học bổng ngoài ngân sách:
+ Học bổng Vingroup cho thành tích học tập và hoạt động năm 2017-2018: 10,000,000 VND
+ Học bổng POSCO cho thành tích học tập và hoạt động năm 2018-2019: 1000 USD
– Học bổng trao đổi (được cover học phí, nơi ở):
+ Chương trình trao đổi hè MAHOROBA tại Đại học nữ sinh Nara (tháng 7/2018)
+ Chương trình trao đổi hè UMAP Discovery Camp, Đài Loan (tháng 8/2019)
+ Chương trình học ASEAN in Today’s World 2020, Malaysia (tháng 2/2020)