Video giới thiệu Hội thảo khoa học quốc gia UNC 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Video giới thiệu Hội thảo khoa học quốc gia UNC 2021

Hội thảo khoa học quốc gia UNC 2021: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam” là nơi các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, ngoại ngữ và giảng viên, giáo viên các cấp trên cả nước tụ hội để cùng nhau chia sẻ những nghiên cứu, phát kiến của bản thân, cũng như trở thành một diễn đàn kết nối cộng đồng nghiên cứu học thuật về ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học rộng khắp.
 
Một trong những điểm mới đặc biệt năm nay là mở rộng đối tượng tham gia tới giáo viên Ngoại ngữ ở bậc tiểu học, THCS và THPT.
Hình thức: Trực tiếp & Trực tuyến
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Tiếng Việt
Ngày Hội thảo: 24.04.2020