Inforgraphic thông tin chung về Hội thảo UNC 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Inforgraphic thông tin chung về Hội thảo UNC 2021

Hình thức: Trực tiếp & Trực tuyến
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Tiếng Việt
Ngày Hội thảo: 24.04.2021
Một trong những điểm mới đặc biệt năm nay là mở rộng đối tượng tham gia tới giáo viên Ngoại ngữ ở bậc tiểu học, THCS và THPT.