(Video) Chia sẻ của thầy cô về kỷ niệm, thuận lợi và khó khăn khi là bí thư và phó bí thư Đảng ủy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội