Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định số 526/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/2/2021 về việc bổ nhiệm lại Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/4/2021.

TS. Đỗ Tuấn Minh là cựu sinh viên Khoa Anh Văn khóa 1988-1993 (K22) của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy đã giảng dạy và đảm nhiệm công tác quản lý tại nhiều vị trí trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Nhà trường vào ngày 11/4/2016. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Tiếp tục giữ cương vị Hiệu trưởng, TS. Đỗ Tuấn Minh mong muốn cùng tập thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên Nhà trường kiên trì thực hiện sứ mệnh “đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế” với tầm nhìn “phát triển theo định hướng nghiên cứu, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan” của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS).

ULIS Media